207 deltagere havde sikret sig en plads på vores seminar om bestyrelsens funktion, opgaver og ansvar.

Vi havde inviteret erhvervskvinden og professionelt bestyrelsesmedlem Karina Boldsen, som serverede brugbare værktøjer og mange interessante pointer i Esbjerg, Kolding, Aarhus og Vejle.

 

Tantebestyrelser bliver erstattet af professionelle bestyrelser

Tidligere tiders familiebestyrelser (også kaldt ’tantebestyrelser’), hvor kvalifikationen var en nær relation til ejeren, er i stort omfang ved at blive erstattet af såkaldte professionelle bestyrelser.

Kravene er skærpet.

I dag er opfyldelse af lovgivning en basal hygiejnefaktor for bestyrelsen, og den kan i langt større grad anvendes både proaktivt og til strategisk udvikling af forretningen i en kompleks hverdag. Men også i krisetider med inflation, energipriser og ændret forbrugeradfærd, er en velfungerende og fremadsynet bestyrelse vigtigere end nogensinde.

Fra bestyrelseslokalet til mærkbar implementering i driften

Vi dykkede ned i det professionelle og værdiskabelse bestyrelsesarbejde og drøftede, hvordan bestyrelsen arbejder værdiskabende over for både ejer, ledelse og den øvrige organisation.

  1. Hvad får du ud af en professionel bestyrelse?
  2. Hvordan kan du strukturere bestyrelsesarbejdet, så det skaber mest mulig værdi for organisationen?
  3. Hvordan sammensætter og rekrutterer du til en værdiskabende bestyrelse?

Det var nogle at de spørgsmål, der blev stillet til Karina Boldsen på seminaret.

Med fem cases fra virkeligheden konkretiserede Karina, hvordan virksomheder arbejder fra bestyrelseslokalet til mærkbar implementering i driften.

 

5 stærke pointer

Her får du 5 stærke pointer fra seminaret

#1: Stå endnu stærkere i krisetider

Når krisetider (i værste fald recession) rammer, vil det eksterne bestyrelsesmedlem i bestyrelsesarbejdet hjælpe med at få flere perspektiver på forretningen og forretningens fortsatte udvikling.

#2: Sæt det stærkeste hold

Sammensæt den gode bestyrelse efter kompetencer og erfaring, men også personlighed hos bestyrelsesmedlemmerne spiller ind. En god kemi mellem CEO eller virksomhedsejeren er vigtig for et godt samarbejde. Og så er diversitet væsentligt, hvis du vil udvikle forretningen og tænke nyt.

#3: Definér opgaven og rollerne

Definér ansvaret, opgaven og spillereglerne i bestyrelsen, herunder udfærdige direktionsinstruks​, underskrive forretningsorden (- og ajourføre den løbende), tegne bestyrelsesansvarsforsikring samt udarbejde og underskrive bestyrelseskontrakter.

#4: Hold et strategisk fokus

Sæt klare strategiske mål - ex i forhold til krisestrategi, tilpasninger og forretningsudvikling, og implementér strategien.

Foretag løbende opfølgning på målene, evaluér løbende de faglige, erfaringsmæssige og personlige kompetencer hos bestyrelsesmedlemmerne. Det er altafgørende for at holde et strategisk fokus.

#5: Se udbyttet på bundlinjen

Flere analyser viser, at når du som virksomhedsejer inviterer et eksternt bestyrelsesmedlem ind i bestyrelseslokalet, stiger bundlinjen med 18%.

Arrangementets program

INDSKRIVNING og velkomst

INDLÆG:
Hvordan sikrer du det gode og værdiskabende bestyrelsesarbejde?
Hvordan sammensætter og rekrutterer du til din bestyrelse?

SPØRGSMÅL og afrunding.