Med udgangen af februar 2024 lukker vi kontoret på Jernbanegade i Bramming.

Kontoret i Bramming blev en del af Martinsen den 1. september 2022 med det klare formål at styrke vores samlede kompetencer og konkurrenceevne gennem en forbedret ressourceudnyttelse og videndeling.

 

 

Med de stadig stigende krav til revisorers specialviden, kvalitetssikring, compliance, medarbejderudvikling finder vi det nu naturligt, at vi samler alle medarbejdere på samme adresse i Edison Park i Esbjerg for at kunne levere den bedste service til vores kunder og tilgodese en stærkere videndeling og sammenhængskraft blandt vores medarbejdere.

Vores kolleger Alexander Rasmussen, Birthe Kühl, Helle Olesen, Lars Æbelø-Nielsen, Mai Nielsen, Mikkel Boeck Eisgart og Per Nielsen fortsætter som hidtil fra kontoret i Esbjerg, og du vil derfor som kunde fremover blive rådgivet og serviceret af de samme velkendte ansigter som i dag.

Kontakt

Kontakt partner og statsautoriseret revisor Lars Æbelø-Nielsen