Egon Pedersen Revision er med virkning fra den 1. april 2024 en del af Martinsen.

– De stadig stigende krav til revisorers specialviden, kvalitetssikring, compliance, medarbejderudvikling, mv. tager mere og mere tid fra det primære – nemlig at assistere og rådgive vores kunder. Det har derfor været vigtigt for mig, at virksomheden Egon Pedersen Revision er en del af et større setup, siger statsautoriseret revisor og indehaver af Egon Pedersen Revision, Anders Arentoft.

For Martinsen betyder en fusion, at virksomheden bliver større og endnu stærkere i København og på resten af Sjælland. Virksomheden vækster, og ønsker at kunne fortsætte denne vækst.

– Branchen oplever i øjeblikket en knaphed på ressourcer ift. at rekruttere nye medarbejdere. Flere skifter branchen ud med et job i helt andre brancher. Sådan oplever Martinsen også jobmarkedet. Med fusionen med Egon Pedersen Revision tilføres Martinsen en række kompetente medarbejdere, siger Martinsens adm. direktør i René K. E Sørensen.

 

Styrkelse af de samlede kompetencer og konkurrenceevne

Sammen står vi stærkere, og fusionen medfører en styrkelse af virksomhedens samlede kompetencer og konkurrenceevne gennem en forbedret ressourceudnyttelse og videndeling.

– Det er vores klare ambition, at fortsætte som en stærk revisionspartner. Udover at finde en samarbejdspartner, som kan håndtere de faglige udfordringer, har jeg lagt stor vægt på, at virksomhedskulturen, herunder det københavnske islæt samt evnen til at håndtere alle kundetyper og kundestørrelser, er sammenfaldende. Disse hensyn har bevirket, at en fusion med Martinsen er oplagt, fortsætter Anders Arentoft.

Alle medarbejdere i de fusionerede virksomheder fortsætter som hidtil, og kunderne vil derfor fremover blive betjent af de samme og velkendte medarbejdere som i dag. Anders Arentoft indtræder samtidigt som partner i Martinsen.

 

Alle medarbejdere på samme adresse i Parken

Gennem de 84 år Martinsen har eksisteret, er virksomheden vokset til at være et af de større rådgivnings- og revisionsfirmaer i Danmark, netop ved at udvikle sig sammen med sine kunder. Siden 2009 har Martinsen haft kontor i København, i 2022 fusionerede Hartzberg+ med Martinsen, og med denne fusion styrker Martinsen fortsat sin tilstedeværelse i København.

– Den position vil vi gerne videreudvikle, og fusionen med Egon Pedersen Revision giver os endnu bedre mulighed for, at vi i Martinsen kan servicere vores kunder i København og resten af Sjælland med gode løsnings- og udviklingsmuligheder, slutter René K. E. Sørensen fra Martinsen.

Fusionen sker pr. 1. april 2024, og alle medarbejdere sidder nu sammen på fælles adresse i Parken på Øster Allé 42.