2020 vil vi næppe glemme foreløbig. Hele verden kæmper mod en pandemi, og når den engang er overstået, vil vi stå over for nogle voldsomme og måske uoverskuelige økonomiske konsekvenser.

Genopbygningen af verdensøkonomien kommer til at koste mange politiske slagsmål, og allerede nu mærker vi nye spændinger i Europa. Måske kommer Brexit ikke til at stå alene. Man kunne omvendt håbe, at vi “på den anden side” rykker sammen, som vi gjorde, da det, der nu er EU, blev etableret.

 

I majudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om:

  • Og hvad så nu? Tiden efter corona
  • Beredskabstyring og nødplaner
  • Underskudsbegrænsning
  • Regnskabet på den anden side
  • Status på den nye ferielov
Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen FACIT maj 2020

Formålet med publikationen “FACIT – maj 2020” er at give dig seneste nyt fra din revisor.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation her

Indhold i publikationen FACIT maj 2020

Og hvad så nu?

Tiden efter corona. Genopbygningen af verdensøkonomien kommer til at koste mange politiske slagsmål, og allerede nu mærker vi nye spændinger i Europa. Måske kommer Brexit ikke til at stå alene. Man kunne omvendt håbe, at vi “på den anden side” rykker sammen, som vi gjorde, da det, der nu er EU, blev etableret.

Beredskabstyring og nødplaner

Beredskab og nødplaner er i nogles ører noget, som politi og brandvæsen tager sig af. Men et beredskab er noget, som alle virksomheder kan have en fordel ved at tænke ind – inden et problem indtræder.

Beredskabsstyring og nødplaner

Underskudsbegrænsning

Lige nu er vi i en situation med en lang række selskaber, der kæmper for deres overlevelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et selskabs skattemæssige underskud kan fortabes i visse tilfælde. Grundlæggende er forudsætningen for anvendelse af skattemæssige underskud, at disse er indberettet til Skattestyrelsen. Det er derfor afgørende, at det årligt sikres, at et realiseret underskud indberettes korrekt til Skattestyrelsens underskudsregister (DIAS).

Regnskabet på den anden side

Vi giver os normalt ikke af med spådomme i revisionsbranchen. Det er muligt at opstille budgetter, der i virkeligheden blot er konsekvensberegninger af nogle forudsætninger. Det er også muligt at opstille forskellige scenarier på eksempelvis skatteområdet, men der har vi også nogle fakta og forudsætninger at bygge på.

Regnskabet på den anden side

Status på ny ferielov

Nu nærmer tiden sig for udløb af overgangsperioden, den såkaldte indefrysningsperiode, som løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Den nye ferielovs samtidighedsferie skal så stå sin prøve fra den 1. september 2020.

Ny ferielov: Vigtig skæringsdato nærmer sig