Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning har corona-pandemien haft en overraskende effekt.

April og maj 2020 var godt nok en katastrofe, næsten uanset hvilket nøgletal man tog udgangspunkt i. Men allerede derefter begyndte det at vende.

Der er stadig brancher, der er ubærligt hårdt ramt, men det store billede er faktisk utroligt positivt. Vi er endda i en situation, hvor der er opstået flaskehalse – det gælder både visse typer af arbejdskraft og forskellige slags råvarer.

Det betyder store stigninger på lønområdet i nogle brancher, ligesom prisen på flere råvarer er steget med voldsomme procentsatser.

I augustudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om: Stramning i kontantforbuddet i lov om hvidvask, briterne er ude af EU ift. momsforhold, salg og minkerstatninger (om skatten), indskud af fast ejendom – ny dom fra 2021 og vi tager temperaturen på sommerhusmarkedet.

Hent publikationen FACIT august 2021

FACIT – august 2021 giver dig seneste nyt fra din revisor.

Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation her

Indhold i publikationen FACIT august 2021

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Med virkning fra den 1. juli 2021 må erhvervsdrivende ikke længere modtage kontantbetalinger på 20.000 kr. eller derover. Grænsen for modtagelse af kontantbetalinger er blevet ændret ad flere omgange. Nu flytter den fra de hidtidige 50.000 kr. til 20.000 kr.

Briternes exit

De momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien. Den 1. januar i år trådte Storbritannien definitivt ud af EU-samarbejdet i told- og momsmæssig henseende. Dette har ført en del udfordringer med sig for den varehandel, der foregår mellem Danmark som medlemsland i EU og Stor-britannien.

Særligt ved onlinesalg til privatpersoner i Storbritannien er der nogle foranstaltninger, som skal iagttages, ligesom der også er økonomiske konsekvenser. Danske forbrugere, der handler varer online fra Storbritannien, har også allerede måttet sande, at briternes farvel har medført besværligheder.

Læs mere

Beskatning ved salg af ejendomme og af erstatning til minkbranchen

I den senere tid har der været meget fokus på skattereglerne ved salg af fast ejendom – både i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og i forbindelse med regeringens lukning af den danske minkproduktion.

Læs mere

Renteniveauer, bobler og andet

Lad os med det samme slå fast: Vi er her i Facit ikke fagøkonomer, vi er ikke politikere – men vi har som revisorer dog en uddannelse, der i stort omfang handler om økonomi og økonomiske sammenhænge.

Denne viden bruger vi dels i vores daglige arbejde med revision og lignende ydelser, dels som grundlag for at rådgive vores kunder i disses hverdag som erhvervsdrivende og/eller ledere af erhvervsvirksomheder.

Apportindskud af fast ejendom

Apportindskud af fast ejendom i krydsfeltet mellem selskabsret og skatteret.

Når en fast ejendom skal apportindskydes er det imidlertid ikke tilstrækkeligt kun at have fokus på de selskabsretlige regler, idet der i høj grad også er behov for at overveje både de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af apportindskuddet.

Læs mere

Sommerhusmarkedet under og efter pandemien

Indtil pandemien ramte Danmark, opførte priserne på som-merhusmarkedet sig nogenlunde lige som resten af boligmarkedet. I de mest efterspurgte områder var priserne siden den seneste finanskrise i 2008/2009 steget jævnt, og de var nogle steder nået over niveauet fra før krisen.

Andre steder havde priserne bevæget sig meget lidt siden krisen, og i yderområderne af landet langt fra storbyerne kunne man erhverve sig et sommerhus til priser langt under 1 mio. kr.

Læs mere