Større virksomheder har været nødsaget til at fyre et stort antal medarbejdere, og dette startede allerede inden diverse kompensationspakker havde nået udløbsdatoen. Regnearkene med de forskellige scenarier om fremtiden viste desværre, at når virussen en gang er overstået, vil der stadig være lang vej til normal drift, og derfor har mange ledelser måttet udvise rettidig omhu og skære omkostningerne til.

 

Stort fokus på økonomi og jura

Både i krisens første dage, undervejs i forløbet og også i forbindelse med de bebudede nedskæringer har der været stort fokus på økonomi og jura. Sådan må det nødvendigvis være, for såvel virksomheder som medarbejdere har interesse i, at alt går ”efter bogen”.

I dette nummer af FACIT indleder vi da også artikelrækken med nogle overordnede overvejelser om netop økonomi og jura i relation til medarbejderne.

 

Stramstyring af aktiviteterne

Uanset om verden næsten ligner sig selv, eller om vi igen er blevet begrænset i vores færden, efter at dette er skrevet, vil det i en længere periode være nødvendigt for de fleste virksomheder med en stram styring af aktiviteterne.

Vi løfter forsigtigt blikket og ser fremad, for der er mere end nogensinde behov for at overveje strategien, lægge budgetter, skabe overblik over likviditetsflowet og foretage skattemæssig planlægning.

 

Behov for at tænke på medarbejdere som mennesker og ikke blot en ressource

Vi har imidlertid også fundet det relevant at pege på behovet for at tænke på medarbejdere som mennesker og ikke blot en ressource. Vi vil nødig forsøge at svinge os op til at være udpræget pædagogiske eller fremture med psykologiske synspunkter.

Det er vi slet ikke i stand til – vi er trods alt bare talmennesker, med de begrænsninger det nu indebærer. Derfor har vi også valgt at hente hjælp langt uden for egne rækker for at kunne bringe en artikel om ”blød HR”. Og når det kommer til stykket, kan man nok alligevel godt tale med sin revisor om nogle af disse forhold, for revisorer driver også virksomheder og har medarbejdere, der skal ses som hele mennesker.

Mange har derfor enten egne HR-med-arbejdere eller eksterne konsulenter tilknyttet, så selv om vores viden på området er begrænset, kender vi nogen, der har de nødvendige kompetencer. De fleste økonomer er også bevidste om, at glade og trygge medarbejdere er mere loyale, opfindsomme, effektive og i det hele taget bare bedre kolleger. Så er ringen sluttet, for det betyder i sidste ende bedre økonomi.

 

I augustudgaven af FACIT kan du bl.a. læse om:

  • Personaleforhold i en coronatid. Den hårde HR – formalia skal være i orden
  • Fokus på den bløde HR
  • Beskatning af sundhedsfremmende ydelser
  • I morgen er der atter en dag
  • Boligbeskatning med reduktion af satser og boligens vurdering
  • Ny kontrolpakke giver juridiske rammer for at gribe ind hurtigere og mere effektivt over for økonomisk kriminalitet
Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen FACIT august 2020

Formålet med publikationen “FACIT – august 2020” er at give dig seneste nyt fra din revisor. Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Hent publikation

Indhold i publikationen FACIT august 2020

Personaleforhold i en coronatid

De fleste virksomheders medarbejdere er gradvist vendt tilbage til arbejdspladserne efter de samfundsmæssige og driftsmæssige udfordringer, som corona har givet anledning til. Det har for både virksomheder og medarbejdere krævet tilpasning og nytænkning af hverdagen og de vante arbejdsprocesser, hvilket også vil kunne bruges konstruktivt i udviklingen af virksomheden fremover. De menneskelige konsekvenser har vist sig langt mindre end frygtet, men der er stadig nogle forpligtelser, som arbejdsgiveren skal være opmærksom på.

Læs mere

”Du har de medarbejdere, du har fortjent”

Ingen virksomhed er bedre end sine medarbejdere. Her kan du læse om den bløde HR i virksomheden

Beskatning af sundhedsfremmende ydelser

Et af de mange parametre, man som arbejdsgiver bliver målt på, når en kommende medarbejder skal vælge sin nye ar-bejdsplads, er de personalegoder, der bliver tilbudt.

Der er mange varer på hylden

Revisorer er kendt for at afgive erklæringer på mange forskel-lige produkter; årsregnskaber, budgetter, tilskudsregnskaber, særlige erklæringer om fx lønkompensation – og meget mere.

I morgen er der atter en dag

Tager vi fra starten fat i det uvisse, har foråret 2020 vist os alle en brutal virkelighed, som kom helt bag på os – og i sommeren 2020 forekommer mange fremtidige forhold at være uvisse i et ubehageligt omfang.

Boligbeskatning

Ny aftale giver en mere effektiv stigningsbegrænsning. Indefrysningsordning, reduktion af satser og boligens vurdering.

Læs mere

Ny kontrolpakke mod økonomisk kriminalitet

Bag denne noget diffuse titel gemmer sig en række ændringer til årsregnskabsloven, selskabsloven, revisorloven og enkelte andre love, som enten allerede er trådt i kraft eller har virkning fra 1. januar 2021.

Læs mere