Fleksible lønpakker er et værktøj for virksomhederne i kampen om at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Personalegoder gør sig gældende i både i høj og lav konjunktur. I høj konjunktur er fordelene åbenlyse, men også i nedskærings- og krisetider er fleksible lønpakker aktuelle. Muligheden for at finansiere personalegoder via en lønomlægning kan være et godt alternativ til eventuel afskaffelse af et bestemt personalegode.

Når du som arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne, er det vigtigt, at du er bekendt med, hvordan personalegoder beskattes. Desuden er det vigtigt at kende til de indberetnings- og indeholdelsesforpligtelser, som følger det enkelte gode.

Personalegoder er reelt løn, udbetalt i naturalier

Et personalegode er et gode, du som arbejdsgiver betaler, og som dine ansatte kan bruge privat.

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Værdien af personalegoder sidestilles med løn og skal medregnes til den personlige indkomst.

For personalegoder findes en række forhold, du som arbejdsgiver skal være opmærksomhed på. De forhold har vi samlet i en publikation.

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen Personalegoder 2020

For personalegoder findes en række forhold, du som arbejdsgiver skal være opmærksomhed på.

De forhold har vi samlet i en publikation med indholdet:

– Beskatning af personalegoder
– Bruttotrækordninger
– Personalegoder og skat
– Hovedaktionærer
– Personaleforeninger
– Arbejdsgivernes indberetningspligt
– Personalegoder og moms

Hent den samlede publikation
Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Kontakt os for rådgivning om personalegoder og hør om de nyeste ændringer

Du kan altid kontakte os for at høre mere om de nyeste skattemæssige regler for personalegoder.

Ring, skriv eller kig forbi til en snak om revision og rådgivning. Vi er altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os her