Reception: Michael Marseen fylder 50 år

Statsautoriseret revisor, partner og bestyrelsesformand Michael Marseen fyldte 50 år den 18. juli 2020.