Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab
  • Kørselsgodtgørelse – er den skattefri og gælder en skattefrihed også for hovedaktionærer?
  • Er det din hobby – eller vil du tjene penge ?
  • Medarbejderaktier – skat nu eller senere
  • Hvornår er der tale om en fordring – hvor privatpersoner har fradrag for tab?
  • Realitetsgrundsætning, omgåelsesklausul eller ej – slutresultatet bliver ikke altid som forventet
  • Momsfradragsret i holdingselskaber
  • Kantinemoms
  • Nye love, domme og afgørelser

Download hele publikationen via nedenstående link. God læselyst.

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen Skatteinformation, august 2016

Formålet med publikationen “Skatteinformation, august 2016” er at give et overblik over skattereglerne og momsreglerne, så man opnår så hensigtsmæssig en økonomisk situation som muligt og ikke bliver offer for en af de mange faldgruber. Reglerne er nemlig stadigvæk komplicerede.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen Skatteinformation, august 2016

Kørselsgodtgørelse – er den skattefri og gælder en skattefrihed også for hovedaktionærer?

Arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse med en standardsats til medarbejdere, som har erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med arbejdet.

Er det din hobby – eller vil du tjene penge?

Er der tale om erhvervsmæssig virksomhed eller hobby? Eller er der tale om noget helt tredje? Besvarelsen af dette spørgsmål har skattemæssig betydning i flere henseender.

Medarbejderaktier – skat nu eller senere

Nye skatteregler for medarbejderaktier har set dagens lys. De nye regler betyder, at medarbejderen først beskattes, når aktierne sælges, og fortjenesten beskattes fuldt ud som aktieindkomst.

Hvornår er der tale om en fordring – hvor privatpersoner har fradrag for tab?

Skatterådet har i 2016 truffet en række afgørelser, hvorefter personer ikke længere har fradrag for tab på forudbetalinger inden for privatsfæren. Er man så uheldig at blive udsat for svindel på internettet, er der heller ikke tabsfradrag.

Momsfradragsret i holdingselskaber

Holdingselskabers fradragsret for moms af omkostninger har traditionelt været et emne, som altid har påkaldt sig en vis opmærksomhed. Det gælder dels fradragsretten for moms af rådgivningsomkostninger i forbindelse med køb og salg af datterselskaber dels fradragsretten for moms af fællesomkostninger som administration, husleje, revision mv. Ultimo 2015 blev fradragsretten for moms af rådgivningsomkostninger i forbindelse med køb af datterselskabsaktier udvidet væsentligt, ligesom der også skete en udvidelse af fradragsretten for moms af fællesomkostninger.

Kantinemoms

Når en virksomhed har en kantineordning, hvor medarbejderne kan købe mad og drikkevarer til en pris, der er lavere end kostprisen, finder momslovens regler om kantinemoms anvendelse. Kantinemomsreglerne gælder, uanset om virksomheden selv driver kantinen, eller om kantinedriften er outsourcet.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]