Personalegoder er reelt en løn

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:

  1. Beskatning af markedsværdien
  2. Beskatning efter standardsatser
  3. Skattefri personalepleje
  4. Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder
  5. Bagatelgrænse for mindre personalegoder.

Hent Personalegoder 2020

Personalegoder giver dig overblik, inspiration og viden om de gældende regler for beskatning og den momsmæssige håndtering af personalegoder.

Find publikationen Personalegoder 2020 de vigtigste fradragsregler for en virksomheds indkøb af personalegoder til medarbejderne.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen Personalegoder 2020

Beskatning af personalegoder

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier: • Beskatning af markedsværdien • Beskatning efter standardsatser • Skattefri personalepleje • Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder • Bagatelgrænse for mindre personalegoder.

Bruttotrækordninger

Bruttotrækordninger er kun interessante, når den skattepligtige værdi af personalegodet er mindre end den faktiske udgift (markedsværdien). Når et personalegode beskattes lempeligere end kontant løn, har arbejdsgiveren og medarbejderen en fælles interesse i, at en del af medarbejderens løn udbetales i naturalier.

Personalegoder og skat

Medarbejderen er som udgangspunkt skattepligtig af de goder, der modtages som led i ansættelsesforholdet. Reglerne om beskatning af personalegoder gælder også for goder, der ydes til medarbejderens familie eller pårørende.

Hovedaktionærer

Direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal beskattes af personalegoder på samme måde som andre medarbejdere. Til denne hovedregel gælder tre undtagelser, nemlig helårsbolig, sommerbolig og lystbåd, hvor beskatningen er skærpet i forhold til de almindelige regler.

Personaleforeninger

Den skattemæssige behandling af personalegoder/aktiviteter i personaleforeningen er afhængig af, om arbejdsgiveren har en væsentlig indflydelse i personaleforeningen eller ikke.

Arbejdsgivernes indberetningspligt

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren m.fl. skal foretage indberetning til eIndkomst af alle naturalier/personalegoder ydet i ansættelsesforhold, aftaleforhold eller som led i valg til tillidspost.

Personalegoder og moms

Momsregistrerede virksomheder har som hovedregel ret til momsfradrag for indkøb af varer og ydelser, der anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Få events og nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]