Martinsen Revision yder rådgivning indenfor bl.a. moms, skatter og regnskab

Partnerselskaber er en gammel kending, der har fået ny aktualitet efter modellen, der populært blev kaldt for “det omvendte juletræ”, blev ophævet.

Modellen var især anvendt i liberale erhverv med mere end 10 ejere med det formål at kunne udlodde udbytte skattefrit gennem flere lag af holdingselskaber.

Et partnerselskab giver samme effekt – og lidt til.

I et partnerselskab flyttes beskatningen fra driftsselskabet til hver enkelt indehaver, der derved får mulighed for at anvende den attraktive virksomhedsordning. Et partnerselskab kan også være en attraktiv mulighed for andre erhverv med færre indehavere.

Den personlige ejer sambeskattes ved direkte sammenlægning af positive og negative erhvervs- og lønindkomster – også ejerens gage fra partnerselskabet. giver en kort indføring i partnerselskaber, og for konkret rådgivning er du velkommen til at kontakte et af vore kontorer.

Martinsen Revision - Få opdateret moms og skatteinformation på martinsen.dk

Hent publikationen om partnerselskaber

Formålet med publikationen “Partnerselskaber” er at give dig et overblik over partnerselskaber og de fordele, ulemper og muligheder, som forbinder sig til disse. Udgivelsen er en del af Martinsens publikationer, og omfatter udgivelser, hvor vi giver en grundig behandling af faglige emner af forskellig karakter.

Få den fulde publikation

Indhold i publikationen Partnerselskaber- Det bedste fra to verdener

Fakta om et partnerselskab

Et partnerselskab reguleres under Selskabslovens kendte rammer, men beskattes i modsætning til aktie- og anpartsselskaber sammen med dets ejere i virksomhedsordningen.

Fordele ved et partnerselskab

Den personlige ejer sambeskattes ved direkte sammenlægning af positive og negative erhvervs- og lønindkomster – også ejerens gage fra partnerselskabet.

Ulemper ved et partnerselskab

Den væsentligste ulempe ved et partnerselskab er en øget beskatning ved et virksomhedssalg, hvis der er store skattemæssige merværdier på aktiver, herunder specielt immaterielle aktiver og ejendomme.

Partnerselskab som alternativ?

Hvornår bør et partnerselskab overvejes som alternativ?

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Martinsen Rådgivning & Revision og bliv opdateret med nyheder inden for revision, skat, moms og rådgivning.

[activecampaign form=1]